Untitled

Plate (Ploča)

Plate je program za proračun i dimenzionisanje temeljnih ploča proizvoljnog oblika. Kao i u svim programima ovog tipa, proračun uticaja u ploči se vrši koristeći metod konačnih elemenata.

Glavne karakteristike programa su:

 • Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata sa progušćavanjem mreže na ključnim mestima
 • Modeliranje tla ili šipova ispod ploče
 • Tačkasti, površinski i linijski oslonci (fiksirani ili opruge)
 • Winkler-Pasternak
 • Opterećenje u obliku sila ili pomeranja
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Dimenzionisanje kritičnih preseka
 • Import i eksport podataka u DXF formatu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

plate-design-and-analysis-of-slabs-and-foundation-mats    plate-mats-foundation-design

 

plate-slab-and-slab-on-grade-foundation-analysisKako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Temeljna ploča – tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

 

Beam

Beam

Beam je program za proračun i dimenzionisanje temelja tipa kontragreda, odnosno za proračun i dimanzionisanje greda na elastičnoj podlozi.

Glavne karakteristike programa su:

 • Winkler – Pasternak (parametri C1 i C2)
 • Sračunavanje konstanti C1 i C2 koristeći deformacijske karakteristike tla
 • Jednostavan unos geometrije slojeva tla
 • Ugrađena baza podataka tipova tla i stena
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Različiti tipovi opterećenja (koncentrisane sile, raspodeljena opterećenja, koncentrisani momenti, zadate deformacije…)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

beam-analysis-and-design-of-shallow-foundation         beam-beams-at-grade-analyses

beam-shallow-foundationsKako izgleda tehnički izveštaj u PDF formatu iz ovog programa možete pogledati ovde: Beam- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.