shape thin

SHAPE-THIN

SHAPE-THIN je program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnih tankozidnih preseka i analizu napona usled proizvoljnih presečnih sila. Presek je moguće kreirati direktno u programu, grafički ili numerički, ili ga učitati u dxf formatu.

SHAPE-THIN ima dvosmernu komunikaciju sa RFEM-om i RSTAB-om.

Moguće je proračunati c/t delove preseka, zbog klasifikacije samog preseka.

Pogledajte snimak u vezi ovog programa:

https://www.youtube.com/watch?v=ANCkQ-i_l8s

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.