Untitled

FEM (MKE)

FEM je program koji se može koristiti za rešavanje širokog spektra geotehničkih problema kao što su: proračun sleganja, analiza iskopa, modeliranje i proračun dijafragmi, stabilnost kosina i td…

Modeliranje tla:

 • Linearno elastičan model
 • Modifikovan linearno elastičan model
 • Mohr-Coulomb-ov model (Mor-Kulon-ov)
 • Drucker-Prager-ov model
 • Cam Clay model

Druge značajne stavke:

 • Automatsko generisanje mreže konačnihe elemenata
 • Proizvoljni granični uslovi
 • Ankeri
 • Geotekstili
 • Geogrid
 • Modeliranje vode
 • … i još mnogo toga

Opširnije o ovom programu možete naći ovde.

prefab

Prefab Wall

Program Prefab Wall se koristi za proračun potpornih zidova napravljenih od prefabrikovanih blokova.

Glavne karakteristike programa su:

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Mogućnost da se definiše proizvoljni blok za zidanje
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje u obzir različitih tipova pritisaka ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

    prefab-eall-design-of-prefab-retaining-wall         prefab-wall-block-retaining-wall-analysis

prefab-wall-wall-analyses-of-prefabricated-block-walOvaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

Gabion

Gabion

Program za proračun i dimenzionisanje gabiona. Radi se o vrsti potpornih zidova koji se konstruišu ređanjem žičanih koševa popunjenih kamenom. Ovaj program pripada paketu programa GEO5.

gabion

 

Geometrija zida se unosi parametarski.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Unutrašnja analiza stabilnosti (prevrtanje, pomeranje..)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla
 • Modeliranje vode ispred i iza kontrukcije
 • Mogućnost da se pritisak ispred konstrukcije ne uzima u obzir
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Razne vrste pritisaka ispred konstrukcije
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida pomoću programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa.

gabion-01     gabion-02

gabion-03

 

Nakon izvršenog proračuna moguće je odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pedantan i pregledan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju ovog programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Cantilever Wall

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Continue reading

Slope Stability

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Ovaj program se koristi za proveru stabilnosti kosina u tlu proizvoljnog sastava i proizvoljnog broja i oblika slojeva. Klizna površina se može razmatrati kao kružna ili poligonalna. Program koristi analitičke metode proračuna- Bishop, Petterson ili Spencer metode za kružnu kliznu površinu, i Sarma ili Spencer metode za poligonalnu kliznu površinu.

Glavne karakteristike programa:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • EN 1997 – mogućnost biranja parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksima
 • EN 1997 – mogućnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Jednostavano ucrtavanje geometrije sloja
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla i stena
 • Brza i pouzdana optimizacija kružne i poligonalne klizne površine
 • Dodavanje opterećenja na tlo (jednako raspodeljeno, trapezno, koncentrisano)
 • Uzimanje u obzir vode u tlu (tablice, izolinije pornog pritiska)
 • Dodavanje krutih tela
 • Efekti zemljotresa se mogu uzeti u obzir
 • Metode Morgensen, Janbu
 • Armiranje tla može biti uzeto u obzir prilikom proračuna
 • Analiza efektivnih i totalnih parametara tla
 • Proizvoljan broj analiza u jednoj fazi izgradnje
 • DXF inport i eksport

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa

stabilnost-kosina-01           stabilnost-kosina-02

stabilnost-kosina-03

Slope Stability (Stabilnost Kosina) je deo paketa GEO5, ali kao i svi programi iz ovog paketa može raditi samostalno ili u kombinaciji sa ostalim programima.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Radi se o veoma uslužnom programu, koji vam može uštedeti dosta vremena.

Kontaktirajte nas za više informacija.