Untitled

Micropile (Mikrošip)

Micropile je program za proračun mikrošipova, čija je glava armirana čeličnom cevi. Pri proračunu kapaciteta nosivosti, program uzima u obzir nosivost glave i tela mikrošipa.

Karakteristike programa:

  • Ugrađena baza podataka čeličnih profila
  • Naprezanje aksijalnom silom i momentom savijanja
  • Jednostavan unos geometrije terena
  • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
  • Proizvoljna slojevitost tla
  • Provera izvijanja
  • Verifikacija poprečnog preseka za projektovani životni vek mikrošipa
  • Verifikacija korena mikrošipa koristeći neku od sledećih metoda: (Lizzi, Littlejohn, Zweck, Bowlese, Véas)

Analiza može biti sprovedena prema graničnim stanjima ili faktoru sigurnosti

micropile-design-of-micropiles-for-slope-stabilization         micropile-foundation-design micropile-shallow-foundation-micropile-design

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Mikrošip- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.