Untitled

Plate (Ploča)

Plate je program za proračun i dimenzionisanje temeljnih ploča proizvoljnog oblika. Kao i u svim programima ovog tipa, proračun uticaja u ploči se vrši koristeći metod konačnih elemenata.

Glavne karakteristike programa su:

 • Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata sa progušćavanjem mreže na ključnim mestima
 • Modeliranje tla ili šipova ispod ploče
 • Tačkasti, površinski i linijski oslonci (fiksirani ili opruge)
 • Winkler-Pasternak
 • Opterećenje u obliku sila ili pomeranja
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Dimenzionisanje kritičnih preseka
 • Import i eksport podataka u DXF formatu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

plate-design-and-analysis-of-slabs-and-foundation-mats    plate-mats-foundation-design

 

plate-slab-and-slab-on-grade-foundation-analysisKako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Temeljna ploča – tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

 

Samac

Spread Footing (Temelj Samac)

Spread Footing je program za proračun i dimenzionisanje temelja samaca izloženih proizvoljnom opterećenju. Može se sračunati kapacitet nosivosti temeljnog tla, sleganje tla, rotacija temelja i izvršiti dimenzionisanje kritičnih armirano-betonskih preseka.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analize bazirane na velikom broju teorija (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen)
 • Različite analize sleganja temelja (Janbu, Buisman, meko tlo, korišćenje indeksa i koeficijenta kompresije, sekundarno sleganje prema Lade-u)
 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Dimenzionisanje kritičnih armirano-betonskih preseka u skladu sa velikim brojem pravilnika: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNIP
 • Veliki izbor oblika temelja samca (geometrija se unosi parametarski) u skladu sa svakodnevnom praksom
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Parcijalni rezultati – ekscentricitet u zavisnosti od slučaja opterećenja
 • Modeliranje vode u tlu
 • Modeliranje sloja peska (šljunka) ispod temeljne stope
 • Analiza na dreniranom, nedreniranom ili stenovitom tlu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

spread-footing-pad-foundation-analyses    spread-footing-design-of-a-pad-footing

spread-footing-shallow-foundation-analysis-and-design

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu možete pogledati ovde:Tehnički izveštaj- Temelj samac

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.