Samac

Spread Footing (Temelj Samac)

Spread Footing je program za proračun i dimenzionisanje temelja samaca izloženih proizvoljnom opterećenju. Može se sračunati kapacitet nosivosti temeljnog tla, sleganje tla, rotacija temelja i izvršiti dimenzionisanje kritičnih armirano-betonskih preseka.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analize bazirane na velikom broju teorija (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen)
 • Različite analize sleganja temelja (Janbu, Buisman, meko tlo, korišćenje indeksa i koeficijenta kompresije, sekundarno sleganje prema Lade-u)
 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Dimenzionisanje kritičnih armirano-betonskih preseka u skladu sa velikim brojem pravilnika: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNIP
 • Veliki izbor oblika temelja samca (geometrija se unosi parametarski) u skladu sa svakodnevnom praksom
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Parcijalni rezultati – ekscentricitet u zavisnosti od slučaja opterećenja
 • Modeliranje vode u tlu
 • Modeliranje sloja peska (šljunka) ispod temeljne stope
 • Analiza na dreniranom, nedreniranom ili stenovitom tlu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

spread-footing-pad-foundation-analyses    spread-footing-design-of-a-pad-footing

spread-footing-shallow-foundation-analysis-and-design

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu možete pogledati ovde:Tehnički izveštaj- Temelj samac

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Beam

Beam

Beam je program za proračun i dimenzionisanje temelja tipa kontragreda, odnosno za proračun i dimanzionisanje greda na elastičnoj podlozi.

Glavne karakteristike programa su:

 • Winkler – Pasternak (parametri C1 i C2)
 • Sračunavanje konstanti C1 i C2 koristeći deformacijske karakteristike tla
 • Jednostavan unos geometrije slojeva tla
 • Ugrađena baza podataka tipova tla i stena
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Različiti tipovi opterećenja (koncentrisane sile, raspodeljena opterećenja, koncentrisani momenti, zadate deformacije…)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

beam-analysis-and-design-of-shallow-foundation         beam-beams-at-grade-analyses

beam-shallow-foundationsKako izgleda tehnički izveštaj u PDF formatu iz ovog programa možete pogledati ovde: Beam- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.