Pritisak tla

Earth Pressures (Pritisci tla)

Program za proračun pritisaka tla (aktivni, pasivni, u stanju mirovanja).

Glavne karakteristike programa su:

 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika (trapezna, jednako podeljena, konc. sile)
 • Modeliranje vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena
 • Različite teorije: Absi, Sokolovski, Muller Breslau, Mazindrani, Caquot Kérisel, Coulomb, …
 • Analiza pritiska tla za prekonsolidovana tla
 • Uticaj zemljotresa se može uzeti u obzir (Mononobe-Okabe, Arrango).

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa:

earth-pressures-earth-pressure-analyses         earth-pressures-lateral-earth-force-design     earth-pressures-soil-pressure-analysis

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Gravity Wall

Gravity Wall (Masivni Zid)

Gravity Wall (Masivni zid)

Ovaj program služi za proračun i dimenzionisanje masivnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Unutrašnja analiza (prevrtanje, pomeranje..)
 • Verifikacija betonskih preseka u skladu sa različitim pravilnicima
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla
 • Modeliranje vode ispred i iza kontrukcije
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Razne vrste pritisaka ispred konstrukcije
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida pomoću programa Slope Stability

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

masivni-zid-01       masivni-zid-02

masivni-zid-03

Nakon izvršenog proračuna moguće je odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pedantan i pregledan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju ovog programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.