Slope Stability

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Ovaj program se koristi za proveru stabilnosti kosina u tlu proizvoljnog sastava i proizvoljnog broja i oblika slojeva. Klizna površina se može razmatrati kao kružna ili poligonalna. Program koristi analitičke metode proračuna- Bishop, Petterson ili Spencer metode za kružnu kliznu površinu, i Sarma ili Spencer metode za poligonalnu kliznu površinu.

Glavne karakteristike programa:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • EN 1997 – mogućnost biranja parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksima
 • EN 1997 – mogućnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Jednostavano ucrtavanje geometrije sloja
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla i stena
 • Brza i pouzdana optimizacija kružne i poligonalne klizne površine
 • Dodavanje opterećenja na tlo (jednako raspodeljeno, trapezno, koncentrisano)
 • Uzimanje u obzir vode u tlu (tablice, izolinije pornog pritiska)
 • Dodavanje krutih tela
 • Efekti zemljotresa se mogu uzeti u obzir
 • Metode Morgensen, Janbu
 • Armiranje tla može biti uzeto u obzir prilikom proračuna
 • Analiza efektivnih i totalnih parametara tla
 • Proizvoljan broj analiza u jednoj fazi izgradnje
 • DXF inport i eksport

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa

stabilnost-kosina-01           stabilnost-kosina-02

stabilnost-kosina-03

Slope Stability (Stabilnost Kosina) je deo paketa GEO5, ali kao i svi programi iz ovog paketa može raditi samostalno ili u kombinaciji sa ostalim programima.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Radi se o veoma uslužnom programu, koji vam može uštedeti dosta vremena.

Kontaktirajte nas za više informacija.