Untitled

FEM (MKE)

FEM je program koji se može koristiti za rešavanje širokog spektra geotehničkih problema kao što su: proračun sleganja, analiza iskopa, modeliranje i proračun dijafragmi, stabilnost kosina i td…

Modeliranje tla:

 • Linearno elastičan model
 • Modifikovan linearno elastičan model
 • Mohr-Coulomb-ov model (Mor-Kulon-ov)
 • Drucker-Prager-ov model
 • Cam Clay model

Druge značajne stavke:

 • Automatsko generisanje mreže konačnihe elemenata
 • Proizvoljni granični uslovi
 • Ankeri
 • Geotekstili
 • Geogrid
 • Modeliranje vode
 • … i još mnogo toga

Opširnije o ovom programu možete naći ovde.