Beam

Beam

Beam je program za proračun i dimenzionisanje temelja tipa kontragreda, odnosno za proračun i dimanzionisanje greda na elastičnoj podlozi.

Glavne karakteristike programa su:

  • Winkler – Pasternak (parametri C1 i C2)
  • Sračunavanje konstanti C1 i C2 koristeći deformacijske karakteristike tla
  • Jednostavan unos geometrije slojeva tla
  • Ugrađena baza podataka tipova tla i stena
  • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
  • Različiti tipovi opterećenja (koncentrisane sile, raspodeljena opterećenja, koncentrisani momenti, zadate deformacije…)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

beam-analysis-and-design-of-shallow-foundation         beam-beams-at-grade-analyses

beam-shallow-foundationsKako izgleda tehnički izveštaj u PDF formatu iz ovog programa možete pogledati ovde: Beam- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.