Untitled

FEM (MKE)

FEM je program koji se može koristiti za rešavanje širokog spektra geotehničkih problema kao što su: proračun sleganja, analiza iskopa, modeliranje i proračun dijafragmi, stabilnost kosina i td…

Modeliranje tla:

 • Linearno elastičan model
 • Modifikovan linearno elastičan model
 • Mohr-Coulomb-ov model (Mor-Kulon-ov)
 • Drucker-Prager-ov model
 • Cam Clay model

Druge značajne stavke:

 • Automatsko generisanje mreže konačnihe elemenata
 • Proizvoljni granični uslovi
 • Ankeri
 • Geotekstili
 • Geogrid
 • Modeliranje vode
 • … i još mnogo toga

Opširnije o ovom programu možete naći ovde.

Untitled

Settlement (Sleganje)

Settlement je program koji se koristi za analizu vertikalnog sleganja tla i analizu konsolidacije tla u zavisnosti od vremena ispod zemljanih brana, nasipa, temelja ili proizvoljnog površinskog opterečenja.

Glavne karakteristike programa su:

 • Različite teorija za proračun sleganja tla (Janbu, Buisman, meko tlo, korišćenjem indeksa i koeficijenta kompresija, sekundarno sleganje prema Lade-u)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Proizvoljan broj i oblik nadopterećenja
 • Prikaz rezultata po fazama nanošenja opterećenja
 • Proračun sleganja u zavisnosti od vremena (konsolidacija)
 • DXF import i eksport
 • … i još mnogo toga

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

settlement-ground-settlement-caused-by-ground-water-depression    settlement-groundwater-related-subsidence  settlement-load-settlement-behaviour

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog program u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj – Settlement

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Micropile (Mikrošip)

Micropile je program za proračun mikrošipova, čija je glava armirana čeličnom cevi. Pri proračunu kapaciteta nosivosti, program uzima u obzir nosivost glave i tela mikrošipa.

Karakteristike programa:

 • Ugrađena baza podataka čeličnih profila
 • Naprezanje aksijalnom silom i momentom savijanja
 • Jednostavan unos geometrije terena
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Provera izvijanja
 • Verifikacija poprečnog preseka za projektovani životni vek mikrošipa
 • Verifikacija korena mikrošipa koristeći neku od sledećih metoda: (Lizzi, Littlejohn, Zweck, Bowlese, Véas)

Analiza može biti sprovedena prema graničnim stanjima ili faktoru sigurnosti

micropile-design-of-micropiles-for-slope-stabilization         micropile-foundation-design micropile-shallow-foundation-micropile-design

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Mikrošip- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Masonry Wall

Masonry Wall (Zidani zid)

Masonry Wall je program za proračun armiranih zidanih potpornih zidova.

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Dimenzionisanje armiranog zidanog zida u skladu sa EN-1996-1-1
 • Mogućnost da se definiše proizvoljni blok za zidanje
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje u obzir različitih tipova pritisaka ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

masonry-wall-01               masonry-wall-02

masonry-wall-03

Ovaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

Gabion

Gabion

Program za proračun i dimenzionisanje gabiona. Radi se o vrsti potpornih zidova koji se konstruišu ređanjem žičanih koševa popunjenih kamenom. Ovaj program pripada paketu programa GEO5.

gabion

 

Geometrija zida se unosi parametarski.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Unutrašnja analiza stabilnosti (prevrtanje, pomeranje..)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla
 • Modeliranje vode ispred i iza kontrukcije
 • Mogućnost da se pritisak ispred konstrukcije ne uzima u obzir
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Razne vrste pritisaka ispred konstrukcije
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida pomoću programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa.

gabion-01     gabion-02

gabion-03

 

Nakon izvršenog proračuna moguće je odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pedantan i pregledan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju ovog programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Gravity Wall

Gravity Wall (Masivni Zid)

Gravity Wall (Masivni zid)

Ovaj program služi za proračun i dimenzionisanje masivnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Unutrašnja analiza (prevrtanje, pomeranje..)
 • Verifikacija betonskih preseka u skladu sa različitim pravilnicima
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla
 • Modeliranje vode ispred i iza kontrukcije
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Razne vrste pritisaka ispred konstrukcije
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida pomoću programa Slope Stability

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

masivni-zid-01       masivni-zid-02

masivni-zid-03

Nakon izvršenog proračuna moguće je odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pedantan i pregledan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju ovog programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.