Masonry Wall

Masonry Wall (Zidani zid)

Masonry Wall je program za proračun armiranih zidanih potpornih zidova.

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Dimenzionisanje armiranog zidanog zida u skladu sa EN-1996-1-1
 • Mogućnost da se definiše proizvoljni blok za zidanje
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje u obzir različitih tipova pritisaka ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

masonry-wall-01               masonry-wall-02

masonry-wall-03

Ovaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

Cantilever Wall

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Continue reading

shape thin

SHAPE-THIN

SHAPE-THIN je program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnih tankozidnih preseka i analizu napona usled proizvoljnih presečnih sila. Presek je moguće kreirati direktno u programu, grafički ili numerički, ili ga učitati u dxf formatu.

SHAPE-THIN ima dvosmernu komunikaciju sa RFEM-om i RSTAB-om.

Moguće je proračunati c/t delove preseka, zbog klasifikacije samog preseka.

Pogledajte snimak u vezi ovog programa:

https://www.youtube.com/watch?v=ANCkQ-i_l8s

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.

plate buckling

PLATE-BUCKLING (Izbočavanje)

PLATE-BUCKLING je program za analizu izbočavanja pravougaonih ploča. Ploče se mogu ukrutiti podužnim i poprečnim ukrućenjima. Ukrućenja mogu biti različitih tipova (pljošti čelik, ugaonici, T ukrućenja…).

Opterećenje je moguće naneti na više načina, a moguće je i importovati opterećenje iz RFEM/RSTAB programa.

Proračun je moguće sprovesti u skladu sa Evrokodom:

evrokod EN 1993-1-5:2006

Pogledajte video snimak o ovom programu.

https://www.youtube.com/watch?v=UfOC_cZ2708

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.