shape thin

SHAPE-THIN

SHAPE-THIN je program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnih tankozidnih preseka i analizu napona usled proizvoljnih presečnih sila. Presek je moguće kreirati direktno u programu, grafički ili numerički, ili ga učitati u dxf formatu.

SHAPE-THIN ima dvosmernu komunikaciju sa RFEM-om i RSTAB-om.

Moguće je proračunati c/t delove preseka, zbog klasifikacije samog preseka.

Pogledajte snimak u vezi ovog programa:

https://www.youtube.com/watch?v=ANCkQ-i_l8s

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.

plate buckling

PLATE-BUCKLING (Izbočavanje)

PLATE-BUCKLING je program za analizu izbočavanja pravougaonih ploča. Ploče se mogu ukrutiti podužnim i poprečnim ukrućenjima. Ukrućenja mogu biti različitih tipova (pljošti čelik, ugaonici, T ukrućenja…).

Opterećenje je moguće naneti na više načina, a moguće je i importovati opterećenje iz RFEM/RSTAB programa.

Proračun je moguće sprovesti u skladu sa Evrokodom:

evrokod EN 1993-1-5:2006

Pogledajte video snimak o ovom programu.

https://www.youtube.com/watch?v=UfOC_cZ2708

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.