Untitled

Piles (Šipovi)

Piles je program za proračun i dimenzionisanje pojedinačnih šipova. Pored nosivosti, uz pomoć ovog programa se može proračunati i sleganje šipa. Analizu je moguće sprovesti u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa Evrokodom – EN 1997-1

Glavne karakteristike ovog programa su:

  • Nosivost šipa se može odrediti prema sledećim analizama: (Tomilson-ova metoda, NAVFAC DM 7.2, metod efektivnog napona)
  • Analiza sleganja se može sprovesti u skladu sa sledećim analizama: (Poulson /linearna/; Masopust /nelinearna/)
  • EN 1997 – opcija biranja parcijalnih faktora sigurnosti u skladu sa Nacionalnim Aneksima
  • Proračun krive Sila-Sleganje metodom konačnih elemenata uzimajuću u obzir deformacijske karakteristike tla
  • Uzimanje u obzir tehnologije proizvodnje šipa prilikom proračuna
  • Različiti oblici poprečnog preseka šipa
  • Šipovi promenljivog preseka – presek se menja sa dubinom
  • Određivanje modula reakcije tla:Vesic, Mattlock i Rees, CSN, ili korisnički definisano
  • Dimenzionisanje armirano-betonskih poprečnih preseka u skladu sa: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, SNIP, CSN

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

piles-analysis-of-lateral-loads-on-piles      piles-laterally-loaded-pile-design

piles-pile-lateral-and-vertical-load-capacity

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: piles-sample-report

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.