Gravity Wall

Gravity Wall (Masivni Zid)

Gravity Wall (Masivni zid)

Ovaj program služi za proračun i dimenzionisanje masivnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski.

Glavne karakteristike programa su:

  • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
  • Unutrašnja analiza (prevrtanje, pomeranje..)
  • Verifikacija betonskih preseka u skladu sa različitim pravilnicima
  • Proizvoljna slojevitost tla
  • Ugrađena baza podataka za tipove tla
  • Modeliranje vode ispred i iza kontrukcije
  • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
  • Razne vrste pritisaka ispred konstrukcije
  • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
  • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida pomoću programa Slope Stability

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

masivni-zid-01       masivni-zid-02

masivni-zid-03

Nakon izvršenog proračuna moguće je odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pedantan i pregledan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju ovog programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Cantilever Wall

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Continue reading