Untitled

FEM (MKE)

FEM je program koji se može koristiti za rešavanje širokog spektra geotehničkih problema kao što su: proračun sleganja, analiza iskopa, modeliranje i proračun dijafragmi, stabilnost kosina i td…

Modeliranje tla:

  • Linearno elastičan model
  • Modifikovan linearno elastičan model
  • Mohr-Coulomb-ov model (Mor-Kulon-ov)
  • Drucker-Prager-ov model
  • Cam Clay model

Druge značajne stavke:

  • Automatsko generisanje mreže konačnihe elemenata
  • Proizvoljni granični uslovi
  • Ankeri
  • Geotekstili
  • Geogrid
  • Modeliranje vode
  • … i još mnogo toga

Opširnije o ovom programu možete naći ovde.