302 Found

Found

The document has moved here.

SHAPE-MASSIVE

SHAPE-MASSIVE je program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnog punog poprečnog preseka i analizu napona u preseku usled zadatih proizvoljnih presečnih sila.

Presek je moguće kreirati grafički ili numerički u samom programu, ali je moguće i učitati ga u dxf formatu.

Ovaj program ostvaruje dvosmernu komunikaciju sa RSTAB i RFEM programimia.

Pored proračuna geometrijskih karakteristika i analize napona u presecima, uz pomoć SHAPE-MASSIVE programa je moguće i dimenzionisati proizvoljni armirano-betonski presek izložen proizvoljnim presečnim silama.

Dimenzionisanje je moguće sprovesti u skladu sa Evrokodom 2

Za više informacija posetite sajt www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.