RFEM 5 i RSTAB 8

RFEM 5 je moćan 2D i 3D MKE program, koji omogućava građevinskim inženjerima (konstruktivcima) da izađu u susret zahtevima savremenog građevinarstva. Program ima jedinstveno “user friendly” okruženje, koje korisnicima omogućava da se intuitivno i brzo snalaze u njemu.

rfem i rstabdlubal gradjevinski programiSa RFEM 5 programom možete brzo i lako modelirati i proračunati 2D i 3D konstrukcije sastavljene od štapova (greda), tankih i debelih ploča, zidova, zidnih nosača, ljuski, membrana…

RFEM 5  se može dopuniti velikim brojem modula, u skladu sa vašim potrebama. Moduli za dimenzionisanje konstruktivnih elemenata od čelika, betona, drveta, aluminijuma, zatim moduli za proračun veza kod čeličnih konstrukcija, za proračun temelja, dinamičku analizu, analizu stabilnosti i mnogi drugi.

RFEM 5 podržava pravilnike mnogih zemalja, a za naše tržište svakako je najinteresantniji Evrokod.

programi za statiku rfem i rstab

RFEM 5 ostvaruje dvosmernu komunikaciju (direktan import i eksport modela) sa AutoCAD-om, Tekla Structures-om, Revit-om i mnogim drugim BIM softverima. Takođe, moguć je direktan eksport podataka u Microsoft Excel i Word, kao i u softvere za izradu detalja i radioničkih crteža.

U koliko korisnik želi, može da koristi pomoć samog programa pri svođenju dejstava (opterećenja) od vetra i snega na konstrukciju. Takođe, u samom programu je omogućeno automatsko generisanje kombinacija opterećenja i/ili kombinacija rezultata, što znatno ubrzava rad na projektnom zadatku, i korisnika oslobađa kombinatorike.

Uvođenje imperfekcija u proračun, više načina za modeliranje tla, linearna i nelinearna analiza po teoriji l reda, i analiza po teoriji ll reda, preglednost rezultata, besprekorno renderovanje 3D modela… samo su neke od prednosti ovog programa.

Detaljnije informacije možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača www.dlubal.com

Preporučujemo Vam da sa ovog sajta skinete i instalirate probnu verziju programa i isprobate je. Probna verzija je neograničena (nema ograničenja u broju čvorova, konačnih elemenata, jednačina i slično, i sadrži sve dodatne module) i traje 30 dana.

Program za proračun linijskih nosača RSTAB 8

Što se tiče RSTAB 8 programa, za njega važi sve isto kao za RFEM 5, s tim što proračun površinskih nosača u njemu nije moguć. Ovo je najstariji Dlubal-ov program, pa je kompanija mnogim starijim inženjerima poznata po RSTAB-u.