302 Found

Found

The document has moved here.

Pile Group (Grupa Šipova)

Pile Group je program za proračun grupe šipova i naglavne grede. Ovaj program za proračun koristi kombinaciju metoda konačnih elemenata (metod opruge /spring method/) i analitičkih metoda.

Analitička rešenja:

  • Proračun vertikalnog kapaciteta nosivosti grupe šipava u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao kruto telo
  • Proračun šipova u nekoherentnom tlu po sledećim metodama:(NAVFAC, Efektivni napon, CSN)
  • Redukcija kapaciteta nosivosti grupe šipova (EI 02C097, La Barre, Seiler-Keeney)
  • Analiza sleganja grupe šipova u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao fiktivni temelj
  • Analiza sleganja grupe šipova u nekoherentnom tlu prema Poulos-u, kriva Opterećenje-Sleganje

Metod opruge /spring method/ – MKE:

  • Analiza rotacije i translacije naglavne grede
  • Šipovi se mogu razmatrati kao da su uklješteni u naglavnu gredu ili kao slobodno oslonjeni
  • Plutajući šipovi kao i šipovi oslonjeni na stensku masu
  • Dijagram napona i deformacija duž šipova
  • Dimenzionisanje šipova prema sledećim pravilnicima: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj- Grupa šipova

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

pile-group-01     pile-group-02 pile-group-03

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.