302 Found

Found

The document has moved here.

Pile CPT

Pile CPT – Proračun šipova baziran na rezultatima CPT opita. (CPT- Cone Penetration Tests)

Program za proračun nosivosti i sleganja, kako pojedinačnih šipova, tako i grupe šipova, baziran na rezultatima CPT opita.

Glavne karakteristike programa:

  • Proračun u skladu sa sledećim pravilnicima i metodama: EN 1997-3, NEN 6743, LCPC (Bustamante), Schmertmann
  • Kružni i pravougaoni poprečni presek šipa sa mogućnošću promene poprečnog preseka duž šipa
  • Uzimanje u obzir tehnologije proizvodnje i ugradnje šipa prilikom proračuna
  • Ugrađena baza podataka sa tipovima i karakteristikama tla
  • Proizvoljna slojevitost tla
  • Impot rezultata CPT opita u DXF formatu, gINT formatu ili NEN standardu
  • Proračun prema graničnim stanjima ili faktoru sigurnosti
  • Proračun sleganja šipa za zadato opterećenje
  • … i još mnogo toga

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

pile-cpt-analyses-of-piles-based-on-cpt     pile-cpt-cone-penetration-test-pile-design

pile-cpt-pile-design-from-cpt-results

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj- Pile CPT

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.