Dlubal

Dlubal-logo001
logo dlubalNešto više o Dlubal Software GmbH:

Firma je osnovana 1987. godine u Tifenbahu (Nemačka), a kasnije se otvaraju kancelarije u Lajpcigu (Nemačka) i Pragu (Češka). U aprilu 2014. godine otvoreno je predstavništvo i u Poljskoj, u gradu Katovice.

Firma se, od početka, bavi razvijanjem softvera iz oblasti analize i dimenzionisanja građevinskih konstrukcija.

Danas imaju: više od 25 godina iskustva, preko 180 zaposlenih, preko 7500 zadovoljnih korisnika u više od 50 zemalja sveta. Njihovi softveri su danas, nesumnjivo, među najboljima u svetu u ovoj oblasti.

Dva glavna programa su RFEM 5 i RSTAB 8.  Kao i svi programi ovog tipa, i ovi programi vrše proračune koristeći metod konačnih elemenata. RFEM 5 i RSTAB 8 se mogu dopuniti velikim brojem dodatnih modula za dimenzionisanje i mnoge druge analize konstrukcija.

Pored ovih programa, u ponudi su i drugi, manji programi, kao što su:

RX-TIMBER – Paket programa za proračun i dimenzionisanje drvenih konstrukcija, koji je posebno prilagođen projektovanju konstrukcija od lepljenog lameliranog drveta.

COMPOSITE-BEAM – Program za proračun i dimenzionisanje spregnutih greda od čelika i betona. Proizvođač je najavio da će uskoro izaći i programi za proračun i dimenzionisanje spregnutih stubova i ploča.

CRANEWAY – Specijalizovan program za proračun kranskih staza.

PLATE-BUCKLING – Program za proračun izbočavanja čeličnih ploča sa ili bez podužnih i/ili poprečnih ukrućenja.

SHAPE-THIN – Program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnih tankozidnih preseka i analizu napona u presecima usled zadatih presečnih sila.

SHAPE-MASSIVE – Program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnih punih poprečnih preseka, za analizu napona u presecima usled zadatih presečnih sila, kao i za dimenzionisanje proizvoljnih armirano-betonskih preseka.

Detaljnije informacije potražite na zvaničnom sajtu proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.