mswindows.org cheap office-professional-plus-2016 key parajumpers sale www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet

Micropile (Mikrošip)

Micropile je program za proračun mikrošipova, čija je glava armirana čeličnom cevi. Pri proračunu kapaciteta nosivosti, program uzima u obzir nosivost glave i tela mikrošipa.

Karakteristike programa:

  • Ugrađena baza podataka čeličnih profila
  • Naprezanje aksijalnom silom i momentom savijanja
  • Jednostavan unos geometrije terena
  • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
  • Proizvoljna slojevitost tla
  • Provera izvijanja
  • Verifikacija poprečnog preseka za projektovani životni vek mikrošipa
  • Verifikacija korena mikrošipa koristeći neku od sledećih metoda: (Lizzi, Littlejohn, Zweck, Bowlese, Véas)

Analiza može biti sprovedena prema graničnim stanjima ili faktoru sigurnosti

micropile-design-of-micropiles-for-slope-stabilization         micropile-foundation-design micropile-shallow-foundation-micropile-design

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Mikrošip- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.