Ground Loss

Ground Loss je program za predviđanje rizika za konstrukcije na površini tla usled podzemnih iskopavanja ispod njih. Ovaj program je korišćen prilikom izrade metroa u Pragu i pokazao veoma dobre rezultate. Naime, razlike između sračunatih i merenih podataka, koji su prikupljeni monitoringom, su zanemarljivo male. Proizvođač programa, Fine software, je prilikom razvijanja ovog programa sarađivao sa Prof. Dr. Radkom Bucekom, koji je istaknuti stručnjak u oblasti projektovanja i izvođenja podzemnih konstrukcija. Pored njega, prilikom izrade ovog programa, firma je sarađivala i sa nekim kompanijama koje imaju iskustva sa ovakvim proračunima (Golder Associates, SG-Geotechnika i D2-Consult).

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

ground-loss-ground-settlement-caused-by-lost-ground     ground-loss-surface-though-subsidence-analysis ground-loss-tunneling-induced-settlement

 

Više informacija o ovom programu možete naći ovde.