302 Found

Found

The document has moved here.

Ground Loss

Ground Loss je program za predviđanje rizika za konstrukcije na površini tla usled podzemnih iskopavanja ispod njih. Ovaj program je korišćen prilikom izrade metroa u Pragu i pokazao veoma dobre rezultate. Naime, razlike između sračunatih i merenih podataka, koji su prikupljeni monitoringom, su zanemarljivo male. Proizvođač programa, Fine software, je prilikom razvijanja ovog programa sarađivao sa Prof. Dr. Radkom Bucekom, koji je istaknuti stručnjak u oblasti projektovanja i izvođenja podzemnih konstrukcija. Pored njega, prilikom izrade ovog programa, firma je sarađivala i sa nekim kompanijama koje imaju iskustva sa ovakvim proračunima (Golder Associates, SG-Geotechnika i D2-Consult).

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

ground-loss-ground-settlement-caused-by-lost-ground     ground-loss-surface-though-subsidence-analysis ground-loss-tunneling-induced-settlement

 

Više informacija o ovom programu možete naći ovde.