Fine

fine

fine je Češka firma koja se bavi kreiranjem programa za geotehničke proračune u građevinarstvu, kao i programima za projektovanje (statički i dinamički proračun i dimenzionisanje) građevinskih konstrukcija u skladu sa Evrokodom. Firma nudi više od 50 samostalnih programa!

GEO5 je paket program za rešavanje najrazličitijih geotehničkih problema. Svi programi iz ovog paketa su veoma jednostavni za korišćenje, a rešavaju složene geotehničke zadatke. Svaki program se koristi za analizu različitih geotehničkih zadataka, ali svi moduli komuniciraju jedan s drugim u obliku integrisanog paketa. U ovom paketu je moguće kombinovati analitičke metode proračuna kao i proračune bazirane na metodi konačnih elemenata.

FIN EC  je paket program za statičku i dinamičku analizu 2D i 3D ramovskih i rešetkastih konstrukcija. Kao i GEO5 paket, i ovaj paket programa je sastavljen od samostalnih programa između kojih je obezbeđena međusobna komunikacija. Proračune je moguće sprovesti u skladu sa Evrokodom.

U suštini, radi se o manjim i povoljnim programima, koji su veoma uslužni i laki za upotrebu. Posebno Vam preporučujemo GEO5 paket programa, jer su programi iz ovog paketa sigurno trenutno najbolji programi iz ove oblasti u svetu.

Preporučujemo Vam da skinete probne verzije programa sa zvaničnog sajta proizvođača www.finesoftware.eu, instalirate ih i oprobate. Probne verzije traju 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.