302 Found

Found

The document has moved here.

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Glavne karakteristike ovog programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti), u skladu sa EN 1997-1 ili LRFD
 • EN 1997 – mogućnost odabira parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksom
 • Analiza unutrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, nosivost)
 • Verifikacija armirano-betonskih preseka u skladu sa različitim pravilnicima (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Uzimanje u obzir podzemnih voda pri proračunu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Proračun pritisaka tla
 • Efekti zemljotresa se mogu uzeti u obzir (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnot Kosina)

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa:

konzolni-zid-01

Geometrija zida

konzolni-zid-02

konzolni-zid-03

Nakon izvršenog dimenzionisanja, može se odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pregledan i pedantan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.